Eerste stap op de woningmarkt voor lokaal betrokken jongeren

Eerste stap op de woningmarkt voor lokaal betrokken jongeren

In samenwerking met de Gemeente Raalte en The Green East realiseerden wij 7 éénpersoonswoningen in een oude varkensstal. Ons pilotproject waar de basis voor onze andere projecten is ontstaan.

De woningen zijn gerealiseerd in een oude stal en verhuren wij in eigen beheer. Als de vergunning afloopt demonteren en verplaatsen we de woningen naar een nieuwe bestemming.

Specificaties

Relevante projectinformatie

7 éénpersoonswoningen in een oude varkensstal

Lokale jongeren die binding hebben met de omgeving

Buurt betrokken bij de realisatie

Bewoners aan het woord

Sinds december 2022 woon ik in een voormalige varkensstal in Raalte, een perfecte oplossing als alleenstaande starter. Het is een interessant gespreksonderwerp, gezien het schaarse aanbod aan woningen voor starters en mijn studieschuld. Deze woning biedt mij de kans om zelfstandig te wonen, aangezien ik nog geen eigen huis kan kopen. Het selectieproces was bijzonder: we moesten een filmpje maken en vrijwilligerswerk doen voor Rohda Raalte.

De woningen werden snel opgebouwd en in december heb ik mijn huis helemaal eigen gemaakt. Ik voel me thuis in de gemeenschap; we organiseerden een buurtbarbecue en hebben zorgen van buurtbewoners weggenomen. Ondanks dat de woningen tijdelijk zijn, hoop ik dat ze nog lang beschikbaar blijven.

Daniëlle Blanke (26)

Wethouder, Gemeente Olst-Wijhe

“Met lef, vakmanschap en flexibiliteit zijn er woningen gerealiseerd voor mensen die nú woonruimte nodig hebben"

"In samenwerking met Salland Wonen, Harwoonie en vele ketenpartners is het ons gelukt om 75 flexwoningen van initiatief tot bewoning in 14 maanden te realiseren"

Alle projectverhalen
+