Bouwupdate: Ontwikkeling 50 flexwoningen in Wijhe

02/2023
-
Nieuws
Dat veel mensen woningnood ervaren, weet inmiddels iedereen. Ook in onze provincie. En dat probleem is op de reguliere manier niet snel opgelost. Het vinden van nieuwe woningbouwlocaties kost tijd, laat staan het bouwen van die woningen.

Daarom heeft de Gemeente Olst-Wijhe, SallandWonen en Harwoonie in samenwerking 50 flexwoningen in Wijhe gerealiseerd, voor mensen die nu een woning nodig hebben! Een eigen woning voor starters tussen 18 en 28 jaar, spoedzoekers (bijvoorbeeld door echtscheiding) en Oekraïense vluchtelingen. Voor al deze doelgroepen is het moeilijker om een woning te vinden in onze regio. Wij bieden hun een oplossing! Met deze gedachte had Harwoonie al 7 flexwoningen gerealiseerd op het terrein van The Green East in Raalte.

Statusupdate 1: Flexwonen in Wijhe

De woningmarkt staat onder grote druk. Samen met SallandWonen en de gemeente Olst-Wijhe gaan wij versneld 76 flexwoningen realiseren in Wijhe.

Statusupdate 2: Modulair en circulair bouwen

De start van de bouw van de eerste modulaire woningen op de locatie Wengelerhoek. Duurzaam ontwikkelt door onder andere het gebruik van OSB-plaatmateriaal. Zo ontstaan er volwaardige circulaire woningen.

Statusupdate 3: Oplevering woonconcept

Ons woonconcept staat als een huis. Door samen te werken met onze partners en de woningnood voorop te zetten, hebben 76 huishoudens in Olst-Wijhe een fijne woonplek gekregen.

Alle berichten
+