Hackathon: ‘Transitie naar circulair bouwen’

02/2024
-
Kennis
Op 8 februari 2024 vond de Hackathon 'Transitie naar Circulair Bouwen' plaats. De Innovatiehub Salland en Harwoonie organiseerden dit evenement in samenwerking met Hogeschool Windesheim en Saxion. Het dagprogramma bracht het bedrijfsleven en studenten samen om te werken aan actuele thema's binnen de bouwsector, met als doel elkaar te inspireren.

Workshops

In de ochtend luisterden de deelnemers naar verhalen van Dieger ten Berge en Arend van de Beek over transities en circulaire ontwikkelingen in de sloopsector. De rode draad in hun betoog was duidelijk: simpelweg samen beginnen en aan de slag gaan.

Rentmeester 2050

Na deze inspirerende inleidingen nam Maurice Beijk het podium. Op zijn unieke wijze deelde hij zijn visie en ervaringen met de aanwezigen. In een razend tempo presenteerde hij zijn kennis en afgeronde projecten om de studenten te enthousiasmeren voor duurzaamheid. Zijn motto, 'Groen, gewoon doen!', benadrukte hij hierbij sterk.

Brainstormen

Na een lunchpauze verdeelden de deelnemers zich in drie groepen om te brainstormen over de volgende vragen:

  • Hoe vergroten we het draagvlak voor (flex)woningbouw?
  • Hoe zien studenten de toekomst van woningbouw in Nederland?
  • Hoe kunnen we ons woonconcept meer circulair maken?


Na afloop presenteerden de drie groepen hun uitkomsten en ideeën. Enkele opvallende punten waren:

  • Geef toekomstige bewoners een stem in de vergunnings- en bezwaarprocedure. Momenteel kunnen alleen omwonenden bezwaar maken tegen nieuwbouwplannen, terwijl de belangen van toekomstige bewoners geen invloed hebben.
  • Het is cruciaal om te blijven versnellen in de bouwsector om het woningtekort de komende jaren het hoofd te bieden. Gemeenten en corporaties moeten hierbij samen optrekken. Het versoepelen van wet- en regelgeving kan dit proces ondersteunen.
  • Het onderwijs besteedt al veel aandacht aan circulariteit, wat een goede ontwikkeling is. Gemeentes en corporaties moeten deze trend blijven aanmoedigen om bij te dragen aan een groenere toekomst.

Deze hackathon was een geslaagde dag vol inspiratie en samenwerking, waar bedrijfsleven en studenten samen concrete stappen zetten naar een duurzamere bouwsector.

Alle berichten
+